Αποστολή και Όραμα

Η αποστολή μας

Να προσφέρουμε πάντα την καλύτερη  ποιότητα αλεύρων χρησιμοποιώντας Ελληνικά στάρια και να παρέχουμε την δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες, όπου και να βρίσκονται, να το προμηθευτούν σε προσιτή τιμή. Να προσφέρουμε στους εργαζόμενούς μας άριστες συνθήκες εργασίας, με τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και  ένα περιβάλον που θα τους δίνει την δυνατότητα να αναπτύξουν ιδέες και να τους κάνει να νιώθουν σαν μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Να επιχειρούμε πάντα με σεβασμό στην παράδοση αλλά και στο περιβάλον, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλουμε στην τοπική κοινωνία και στο κοινωνικό σύνολο.

Το όραμα μας

Στόχος μας είναι να καθιερωθεί το Αλεύρι Κούλα στη συνείδηση όλων των Ελλήνων καταναλωτών σαν το υγιεινό  και παραδοσιακό αλεύρι στην καλύτερη τιμή. Οι μύλοι Καρανίκα να κατέχουν  κορυφαία θέση  στις Ελληνικές  αλευροβιομηχανίες κερδίζοντας το σεβασμό καταναλωτών και γεωργών. Η κερδοφορία να αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς χωρίς να είναι η βασική προτεραιότητα και να διαθέτουμε πάντα την πιο σύγχρονη τεχνολογία στην παραγωγή αλεύρων.